CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

 

Hợp đồng số ……../HĐHT-TIMYAS

 

Hợp đồng này được thành lập ngày  … tháng … năm ….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

 

  1. BÊN CHỦ HÀNG: ………………………………………………….. ……………..…………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là ông (bà): …………………………………… CMND số ………………………….…………

Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………………….………………

 

  1. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIMYAS VIỆT NAM

(WWW.GANXA.VN- Đại lý kinh doanh thời trang trực tuyến)

Đại diện là: ........................................     Chức vụ: ......................

Mã số DN.......................

Địa chỉ: ...............................................................

Điện thoại:........................

 

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gởi hàng hóa với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

  1. Bên chủ hàng …………………. ……………………………………………………………        Giao cho bên WWW.GANXA.VN (đại lý kinh doanh trực tuyến) theo phương thức ký gởi hình ảnh các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu ………
  2. WWW.GANXA.VN bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
  3. WWW.GANXA.VN có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gởi những mặt hàng chậm luân chuyển.

 

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng và phương thức thanh toán

WWW.GANXA.VN sẽ cho nhân viên tới gặp chủ hàng để lấy hàng, kí giấy giao nhận hàng hóa  và thanh toán ngay cho chủ hàng khi có yêu cầu đặt hàng của khách.

 

Điều 3: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

WWW.GANXA.VN có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng chuyển đổi hoặc nhận trả lại hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng. Phần chi phí chuyển đổi và giao dịch  nhận trả lại hàng hóa do bên WWW.GANXA.VN  chịu trách nhiệm.

 

Điều 4: Trách nhiệm của WWW.GANXA.VN

1.      Tiến hành các phương thức marketing để quảng bá giới thiệu sản phẩm của chủ hàng tối ưu  nhất.

2.      Phản hồi cho chủ hàng các ý kiến của khách hàng về sản phẩm để chủ hàng có thể đưa ra những phương án kinh doanh thích hợp cho việc tối ưu hóa lợi nhuận của sản phẩm.

3.      Bảo quản, đóng gói hàng hóa đảm bảo về mặt thẩm mỹ cho sản phẩm của chủ hàng.

4.      Bán đúng giá bán mà chủ  hàng quy định. Khi muốn thay đổi giảm giá khuyến mại sản phẩm thì phải thông báo cho chủ hàng và phải được sự đồng ý của chủ hàng.

5.      Bảo vệ tối đa quyền lợi của chủ hàng trong giao dịch với khách hàng.

6.      Đưa hình ảnh logo đại diện cho hàng hóa của chủ hàng lên website WWW.GANXA.VN để quảng bá thương hiệu sản phẩm

 

Điều 5: Trách nhiệm của chủ hàng

1.      Cung cấp cho WWW.GANXA.VN hình ảnh đúng của sản phẩm. Hình ảnh đó phải mang tính đồng nhất để đảm bảo cho tính trung thực của sản phẩm.

2.      Cung cấp cho WWW.GANXA.VN giá hàng đúng và không được phép bán giá thấp hơn giá của WWW.GANXA.VN.

3.      Kịp thời và thường xuyên thông báo cho WWW.GANXA.VN biết số lượng, tình trạng, giá cả (nếu có thay đổi) cụ thể của hàng hóa.

      

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng 30 ngày.

 

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành 02  bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

 

                 

                 ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                                     ĐẠI DIỆN WWW.GANXA.VN

                           Ký tên                                                                                   Ký tên

                                                                                                                                                               Giám đốc

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

==============================

Thông tin liên hệ chi tiết:

Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ TIMYAS Việt Nam

Địa chỉ: Số 12/138-Trần Tử Bình-Cầu Giấy-Hà Nội                                       

Tel: 0123.2222.123 ( Mr Thịnh )

Fax: 04.3787.8161

Email: ganxa.vn@gmail.com

           ganxavn@yahoo.com

Web: www.ganxa.vn

                                                                                                                                                                       

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo